Privacyverklaring

  1. Home
  2. Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om deze verklaring helemaal door te lezen, maar ik wil je in elk geval alvast aangeven dat eventuele gegevens die ik van jou krijg bij mij veilig zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Mijke Hartveld, eigenaresse van Mijke Hartveld Coaching en Training, gevestigd in Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82960933.

Waarom ik jouw gegevens bewaar

Door het contactformulier in te vullen en te verzenden vanaf de website www.mijkhartveld.nl geef je mij je persoonlijke contactgegevens. Deze gegevens zijn voor mij en voor mij alleen. Deze gegevens gebruik ik alleen om contact met je op te nemen en verder te communiceren. Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden. Krijgt het eerste contact geen vervolg? Dan verwijder ik direct je gegevens.

Vraag je een e-book of een ander gratis product aan via mijn website? Dan is het nodig je voornaam en emailadres in te vullen. Deze heb ik nodig om het e-book of ander gratis product naar je te kunnen mailen. Met je aanvraag kom je ook op mijn lijst voor nieuwsbrieven. Mocht je dit niet willen, dan kun je je op elk moment weer uitschrijven.

Verwerken persoonsgegevens

Zeg je ‘ja’ tegen begeleiding van mij, dan vraag ik je om meer gegevens (bijvoorbeeld in een inschrijfformulier, of tijdens een gesprek). Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor de begeleiding. Is het een keer nodig of zinvol dat ik informatie over jou/je kind doorgeef aan derden? Dan doe ik dat uiteraard met jouw toestemming. Gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) worden tijdens de intake verstrekt door de ouder of verzorger. Ik verwerk alleen de persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegevens door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Voor meer informatie hiervoor verwijs ik graag naar mijn algemene voorwaarden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel je gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van de begeleiding van jou/je kind. Dit doe ik uiteraard niet zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of als er een gerechtelijk bevel voor is.
Ik verkoop je gegevens niet door aan derden. En ik verstrek in ieder geval geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

De wet geeft aan dat ik verplicht ben jouw gegevens te beschermen. Dat doe ik ook. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen: Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code, gezichtsherkenning en/of vingerafdruk. Wanneer dit nodig is, dan zorg ik voor versleuteling van je gegevens.

Alles wat we via WhatsApp of Facebook/Instagram Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy-overeenkomsten waar wij beiden ‘ja’ op zeiden als gebruikers van WhatsApp en Facebook/Instagram Messenger.
Mijn website (www.mijkehartveld.nl) is een soort van etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets van op wat van jou is. Ik ben bij een betrouwbare server met een veilige HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat) en vertrouw op de bescherming van gegevens door hostnet.nl.

Soms schrijf ik iets over jou/je kind op of bewaar ik iets wat je kind bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En alleen ik weet waar de sleutel verstopt is.
Bovengenoemde maatregelen worden regelmatig door mij getest en geëvalueerd.

Foto’s en reviews op website en social media

Ik plaats op social media en website geen herkenbare foto’s van jou of je kind, tenzij je daar (schriftelijk) toestemming voor hebt gegeven. Deze toestemming kun je overigens op elk moment intrekken. Ik verwijder dan de foto.
Ervaringen of reviews op de website plaats ik alleen na jouw toestemming.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de je computer om informatie op te slaan over je bezoek aan mijn website. Deze informatie kan gebruikt worden om het gebruik van bezoekers te volgen en om statistische gegevens te verzamelen over de website. Voor zover ik weet gebruik ik op dit moment geen cookies op mijn website.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me daarbij wel aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de verplichting van de Belastingdienst om facturen 7 jaar te bewaren.
Persoonsgegevens die ik heb verzameld vanwege de begeleidingsovereenkomst waaronder contactgegevens en begeleidingsinformatie bewaar ik minimaal 1 jaar, maar niet langer dan 2 haar na afloop van de begeleiding. Daarna verwijder en/of vernietig ik je gegevens en/of die van je kind.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele overtuiging. Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je van deze rechten gebruik maken, neem dan contact met mij op.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan direct contact met mij op. Komen we er samen niet uit, dan vind ik dat natuurlijk vervelend. Je hebt altijd het recht om in dat geval een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is het toezichthoudende orgaan op het gebied van de privacybescherming.

Vragen

Heb je vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem dan contact met me op via onderstaande contactgegevens.

Ik herzie de privacyverklaring regelmatig. Deze plaats ik dan opnieuw op de website. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 5 december 2021.

Contactgegevens

Mijke Hartveld Coaching en Training
Mijke Hartveld
Willy den Oudenstraat 117
5026 DB Tilburg

Telefoon: 06-48154044
Email: info@mijkehartveld.nl
Website: www.mijkehartveld.nl

Menu